Adakah upaya hukum atas putusan gugatan sederhana?

Apabila anda menolak putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana ini, maka tersedia upaya hukum dengan mengajukan permohonan upaya hukum keberatan.