Apa perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana?

Pertama perkara yang penyelesaian sengketa nya melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Kedua perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah